پایان سال آبی با ۲۳۰ میلی‌متر بارش،کاهش ۵ درصدی بارش‌های کشور