کشاورزان برای آبیاری تحت فشار 10 میلیون بلاعوض می گیرند