با اجرای سامانه آبیاری تحت فشار در هر هکتار تا 4 هزار متر مکعب صرفه جویی آب اتفاق می افتد.

درست است که امسال بارش های مناسبی داشتیم، اما از آنجایی که کشور سالها با خشکسالی روبرو بوده و سفره آب های زیرزمینی بیش از حد معمول برداشت شده،همچنان در بسیاری از استانها کم ابی یک تهدید به شمار میرود.همین کم ابی ها باعث شده تا کشت تابستانه در استان های کم آب با محدودیت هایی روبرو شود.به گفته اغلب کارشناسان ،اگر بخواهیم سایه این تهدید از سر کشاورزی برداشته شود باید به سمت اصلاح الگوی مصرف آب و جایگزینی کشت محصولات مناسب با اقلیم برویم.البته اجرای این مهم قطعا به تعامل بین بهره برداران بخش کشاورزی و پژوهشگران این عرصه نیاز دارد.درست است که امسال وزارت جهاد کشاورزی دستور ممنوعیت کشت محصولات آب بر را در استان های کم اب صادر کرده اما این دستور بدون تصویب قانونی برای اجرا کافی نیست.به گفته مسئولان نمیتوان کشاورز را مجبور به کشت محصوای معین کرد.هیچ قانونی برای برخورد با افراد خاطی وجود ندارد و فقط می توانیم دستورالعمل ها را ابلاغ کنیم.البته بنا بر گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مراحل تدوین این قانون در حال انجام است.

منبع : ایران

20هزارهکتار از اراضی کشاورزی زنجان به آبیاری تحت فشار مجهز شد
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.