نازل های آبنما انواع مختلفی دارند که با توجه به سبک خروجی آب از نازل و شکل ایجاد شده این دسته بندی ها تعریف می شود. در این میان نازل های حجمی یکی از قدیمی ترین و نام آشنا ترین نازل هاست که در بسیاری از پارک ها و میدان های شهر در آبنما ها اجرا شده است. این نازل ها همانطور که از اسمشان مشخص است موجب ایجاد حجمی از آب می شوند.

از منظر معماری نیز استفاده از این نوع نازل ها باتوجه به ارتفاع پاشش آنها در آبنما های مدرن و کلاسیک قابل استفاده است. اما بطور معمول در آبنما های مدرن از نازل های حجمی با ارتفاع کم در کنار  نازل های پرده آب استفاده استفاده می شود.

انواع نازل حجمی آبنما

انواع نازل حجمی با توجه به سبک خروج آب به دسته های زیر تقسیم بندی می شود.

نازل کسکید

این نازل یکی از قدیمی ترین نازل های آبنما است که در بسیار از آبنما های سطح شهر دیده می شود. پاشش مستقیم آب به سمت بالا به همراه هوا ترکیب شده با آن که موجب ایجاد حجمی از آب می شود. این نازل ها از سایز های ¾ تا 2 اینچ. در دو مدل تنظیمی و ثابت قابل تهیه است. در مدل های تنظیمی زاویه نازل نسبت به افق قابل تغییر است.

نازل حجمی

نازل فوم

چنان که از اسم این نازل مشخص است خروجی نازل فوم ترکیبی از آب و حباب های ریز هوا است که یک فوم مایع را ایجاد می کند. این نازل در ارتفاع های کم تا متوسط استفاده می شود. یکی دیگر از مزایای این نازل وجود حباب های بسیار ریز در حجم آب خروجی است که باعث کاهش صدای آب برگشتی می شود. همچنین این خصوصیت امکان استفاده از این نازل را در آبنما کف خشک فراهم می کند.

نازل حجمی

نازل جوششی یا قل زن

نازل قل زن یکی از نازل های جنبی در آبنما است. این نازل ها که بصورت گروهی نصب می شوند  با ترکیب آب و هوا و ایجاد جوشش در سطح آب موجب تداعی کردن حس چشمه های آب در زیر سطح آبنما می شود. این نازل ها نیز در سایز های 3/4 اینچ 1 اینچ و 1.5 اینچ موجود می باشد.

نازل حجمی

نازل بادبزنی یا نازل برگی

نازل بادبزنی آب خروجی را بصورت یک تیغه باز شونده و مانند یک بادبزن یا برگ از خود خارج می کند. تیغه ایجاد شده بسیار صاف بوده و مانند یک جام شیشه ای نور را در خود منعکس می کند. استفاده از این نازل در حاشیه آبنما ها  و یا بصورت کف خشک در کناره های مسیر ها بسیار جذاب و متدوال بوده همچنین برای ایجاد اشکال مختلف، در برخی مدل ها زاویه قرارگیری نازل نسبت به افق قابل تغییر و تنظیم است. این نازل ها نیز در سایز های 3/4 اینچ 1 اینچ و 1.5 اینچ موجود می باشد.

نازل حجمی

نازل پنجه ای

نازل پنجه ای تا حدودی شبیه به نازل  برگی است با این تفاوت که آب خروجی توسط نازل هایی با مقطع دایره به صورت میله ای تبدیل می شود.  علت نام گذاری نازل چنجه شبیه بودن خروجی آب به پنجه است. نازل پنجه ای در زاویه های بسته عملکرد بهتری داشته و بهتر است در ارتفاع حاکثر سه متری نصب شود. این نازل ها نیز در سایز های 3/4 اینچ 1 اینچ و 1.5 اینچ موجود می باشد.

نازل حجمی