بکواش در فیلتراسیون آبیاری یکی از فرایند های پر تکرار است که انجام آن بصورت متناوب موجب افزایش کیفیت آب آبیاری کاهش مصرف انرژی و افزایش عمر شبکه آبیاری می شود. فیلتر اتوماتیک در واقع فیلتری است که فرایند بکواش را بصورت اتوماتیک انجام می دهد.

در حال نمایش 3 نتیجه

چه زمانی فیلتر بکواش می کند

به طور کلی زمان بکواش با توجه به افت ایجاد شده توسط فیلتر تعیین می شود. بعبارت دیگر وقتی فیلتر دچار گرفتگی شد افت زیادی در فشار آب ایجاد می کند و این یک معیار برای زمان اجرای فرایند شستشو است. در فیلتر های اتوماتیک فشار ورودی و خروجی فیلتر بصورت دائم مانیتور می شود و زمانی که اختلاف فشار از حد معینی بیشتر شد فرایند بکواش انجام می شود.

انواع بکواش اتوماتیک از نظر منبع تغذیه

بکواش اتوماتیک در دو نوع تمام هیدرولیکی و برقی-هیدرولیکی هستند. در نوع تمام هیدرولیکی تمام فرایند بکواش توسط نیروی آب انجام می شود و نیاز به نیروی برق نیست اما در برخی مدل ها بکواش با استفاده از شیر های سه راهی هیدرولیکی و مدار فرمان الکتریکی انجام می شود.