در آبیاری قطره ای انتخاب پک فیلتراسیون استاندارد از اهمیت زیادی برخوردار است. انتخاب اجزای پک فیلتراسیون آبیاری قطره ای متناسب با کیفیت آب مصرفی و شرایط آن است. همپنین قیمت تمام شده فیلتراسیون از اهمیت بالایی برخوردار است. بعنوان مثال در صورتی که آب از یک استخر رو باز برداشت می شود می بایست حتما از فیلتر تانک شن استفاده کنید اما اگر از آب چاه برای آبیاری قطره ای استفاده می کنید با توجه به احتمال ماسه دهی چاه بهتر است بعد پمپ یک هیدروسیکلون نصب کنید. نوع اجزا بر قیمت تمام شده فیلتر آبیاری قطره تاثیر گذار است.

در حال نمایش 4 نتیجه

پس از انتخاب اجزا فیلتراسیون نوبت به تعیین سایز اجزا فیلتراسیون آبیاری می رسد. هر چه دبی آب مصرفی بیشتر باشد سایز و تعداد اجزا فیلتراسیون آبیاری بیشتر می شود. بعنوان مثال برای دبی 10 لیتر بر ثانیه شمانیاز به دو عدد فیلتر دیسکی 2 اینچ دارید اما برای دبی 20 لیتر بر ثانیه به سه عدد فیلتر دیسکی 3 اینچ نیاز دارید. هر چه دبی سیستم افزایش پیدا کند هزینه و قیمت فیلتراسیون آبیاری قطره نیز افزایش پیدا می کند. در کنار محاسبه و تعیین نوع و سایز  اجرا فیلتر آبیاری تعیین مکانیزم بکواش اهمیت زیادی دارد. بکواش یکی از مهمترین فرایند ها در فیلتراسیون آبیاری قطره ای است شستشو منظم فیلتر های آبیاری علاوه بر افزایش راندمان فیلتراسیون موجب کاهش مصرف انرژی و عملکرد مطلوب آبیاری قطره ای می شود. در حال حاضر سه نوع بکواش 1- بکواش دستی 2- بکواش نیمه اتوماتیک 3- بکواش تمام اتوماتیک در سیستم های فیلتراسیون آبیاری قطره ای استفاده می شود. تغییر نوع بکواش بر روی قیمت فیلتر آبیاری قطره ای تاثیر می گذارد.