این نوع آبیاری بیشتر برای مصارف خانگی و در باغچه ها و فضای سبز های کوچک قابل استفاده است. تایمر باطری خور ترکیبی از یک تایمر و شیر برقی متصل به آن است. این تایمر ها عمدتا بصورت مستقیم بر روی شیر های حیاطی و خانگی نصب می شوند.  تایمر باطری خور در انواع تک ایستگاهه و دو ایستگاهه موجود هستند  و عمدتا دارای ورودی 1 اینچ و ¾ اینچ هستند. در قسمت خروجی تایمر باطری خور عمدتا یک دنده 2/1 اینچ یا یک سرشلنگی جهت اتصال لوله 16 به تایمر وجود دارد.

با توجه به اینکه این نوع تایمر عمدتا از نوع تایمر ارزان هستند استقبال زیادی از آنها شده بخصوص اینکه برای نصب نیاز به افراد متخصص نیست  و هر فرد میتواند خودش این تایمر را نصب کند.